از اخم کردن و عادت‌های خطا خودداری کنیدرفع چین و چروک به دور دیده

بهترین کرم دور چشم
از اخم کردن و عادت‌های خطا خودداری کنیدرفع چین و چروک به دور دیده
عادت‌های بد معاش‌تان را رخنه‌ فرمائید. اخم کردن یک کدام از میمیک‌های رایج فیس میباشد که علت چروک پایین دیده در جوانی شناخته میشود. عملکرد فرمایید بیش تر لبخند بزنید و کارایی نمائید هیچ وقت اخم نکنید. یک کدام از دیگر از عادات بد معاش سیگار کشیدن میباشد. سیگار، رادیکال آزاد ایجاد میکند و منجر جراحت به سلول‌های پوستی می گردد. خوابیدن روی یک طرف رخ بر روی بالشت هم قادر است ساخت چروک فیس و به دور دیده را تشدید نماید.
به کارگیری از کرم ضد آفتاب را فراموش نکنیدشاید هنوز هم دیر نشده باشد و بتوانید تولید چین و چروک رخ را به تعویق بیندازید. با وجود اینکه آفتاب شم شعف و سالم را به شما کادو می کند، اما به به عبارتی اندازه می تواند سبب جراحت‌های دور از شوخی به پوست شما نیز بشود. از سوختگی پوست گرفته تا سرطان پوست و پیری زودرس عواقب جبران‌ناپذیر اشعه ماورای بنفش خورشید میباشند. پس با به کار بستن از کرم ضد آفتاب، خصوصاً هنگامی که آفتاب به صورت بدون واسطه به پوست شما میتابد، تا حدی عواقب زخم‌زای خورشید را از خویش بدور نمایید. بر پایه ی مطالعات انجام یافته، کسانی که برای مقطع ۴-۵ سال از کرم ضد آفتاب استعمال کرده‌اند، ۲۴ %برنا‌خیس از کسانی می‌باشند که هر وقت دلشان بخواهد از معدود ضد آفتاب به کارگیری می کنند! به حیث میرسد که همین یک استدلال برای تشویق شما در استعمال از کرم ضد آفتاب کافی میباشد. استعمال از عینک آفتابی را هم فراموش نکنید.
پیشین از اینکه به تخت خواب بروید از کرم ضد چروک بدور دیده به کارگیری فرمائید. برای اینکه فیض بهتری بگیرید، پیرو نوعی از کرم به دور دیده باشید که دربردارنده مواد مؤثری مانند سرامید، هیالورونیک اسید، رتینول، آنتی‌اکسیدان ویتامین ای و سی و نروپتیدها باشد.
اضافه بخوانید: اشکال پوست و طرز نگهداری از آن ها


برچسب‌ها: بهترین کرم دور چشم،

بازدید:

[ ]